NADOGRADNJA KAMIONA

Volvo FH500 6X4 – Nadogradnja

Nadogradnja platforme na šasiju i ugradnja štica i šumarske dizalice Palfinger

Kamion: VOLVO FH500 6X4
Dizalica: EPSILON M12Z91
Težina u kompletu: 14.450,00 kg

  • Pomoćna šasija od materijala QST 690 Z-profil
  • Zid zaštitni kabine od čelika
  • 4 para štica ECCO ALU D7, štice od aluminija i greda (nosač štica) od aluminija
  • Hidraulićni rezervoar 200 li
  • Hidraulićni hladnjak ulja 200lit
  • Pumpa hidraulična HYDRO LEDUC 2 x 75 lit
  • Sanduk za alat 80 x80 x50
  • Sanduk za alat na kraju kamiona u funkciji stepenica
  • Posuda za pranje ruku

Specifikacija Epsilon M12Z91


• Dvostruki hidraulički produžetak sa dohvatom 9100 mm mjereno od simetrale stupa
• Nosivost na dohvatu od 6m min 1750 kg
• Nosivost na dohvatu od 8m min 1250 kg
• Podizni moment od min 105 kNm
• Šumarski hvatač trupaca za duge i kratke trupce, 5000 kg kapaciteta otvora 1980 mm
• Hidrauličko izvlačenje stabilizatora sa širinom 3900 mm
• klasifikacija: HC1/HD4/S4
• antikorozivna zaštita procesom Kataforeze
• 4 LED radna svijetla na dizalici
• Grijani sic, +/- okretaji, pali gasi motor
• Masa dizalice max. 2300 kg